Krok 1 z 1

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů
Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

Souhlas se správou, zpracováním a uchováním osobních údajů

1. Udělení souhlasu

  • Objednatel tímto dává souhlas se správou, zpracováním, shromažďováním a uchováním svých osobních údajů, které zadal při objednávce/poptávce služeb na webu Sluzby-realitymat.cz, za účelem poskytování služeb.
  • Souhlas je udělen na dobu vyřízení objednávky/poptávky a dále do té doby, než Objednatel požádá o písemné vymazání z databáze, případně na dobu, po kterou nebudou vypořádány veškeré závazky Objednatele vůči Poskytovateli (Službě), cokoliv nastane později.
  • Nakládání s osobními údaji Objednatelů podléhá úpravě zákona 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů v aktuálním znění. 

2. Prohlášení Objednatele

  • Objednatel odesláním objednávkového/poptávkového formuláře na adrese www.sluzby-realitymat.cz prohlašuje, že tímto udělil Poskytovateli jakožto správci osobních údajů v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informačních společností, v platném znění, souhlas s použitím své e-mailové adresy a telefonního čísla, které provozovateli poskytuje v souvislosti se svou objednávkou ve Službě pro obchodní a marketingové účely provozovatele, zejména pro účely získání obchodních sdělení (zejména pak informací o aktuálních nabídkách).
  • Objednatel odesláním objednávkového/poptávkového formuláře na adrese www.sluzby-realitymat.cz prohlašuje, že tímto udělil Poskytovateli souhlas v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., zákon ochraně osobních údajů, v platném znění; zákonem č. 40/1995 Sb., zákon o regulaci reklamy, v platném znění; zákon č. 480/2004 Sb., zákon o některých službách informačních společností, v platném znění, se zpracováním osobních údajů v rozsahu jméno, příjmení, e-mailová adresa, telefonní číslo, věk, případně dalších údajů uvedených v objednávkovém/poptávkovém formuláři nebo údajů, které v souvislosti se svou objednávkou/poptávkou ve Službě Poskytovateli poskytl, za účelem prověření bonity a pro další obchodní a marketingové účely Poskytovatele, a to na dobu vyřízení objednávky/poptávky a dále do té doby, než Objednatel požádá o písemné vymazání z databáze.
  • Současně Objednatel odesláním objednávkového/poptávkového formuláře vyjádřil svůj souhlas s tím, aby tyto údaje byly v plném rozsahu a k účelům výše uvedeným zpracovávány i prostřednictvím třetích osob pověřených provozovatelem.

3. Potvrzení Objednatele

  • Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné. Objednatel tímto potvrzuje, že si je vědom svého práva tento souhlas odvolat, a to písemnou formou na adresu sídla provozovatele, a svého práva dle ust. § 21 zákona č. 101/2000 Sb., zákon o ochraně osobních údajů, v planém znění, tj. zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, požádat správce nebo zpracovatele o vysvětlení, požadovat, aby správce nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav, jakož i práva na omluvu, peněžní zadostiučinění nebo peněžitou náhradu, bylo-li jednáním správce nebo zpracovatele porušeno jeho právo na lidskou důstojnost, osobní čest, dobrou pověst či právo na ochranu jména.
  • Odvolání souhlasu je účinné okamžikem doručení příslušnému správci.

4. Práva poskytovatele

  • Poskytovatel si vyhrazuje právo vymazat osobní údaje Objednatelů, kteří zadali špatné, neúplné či lživé informace. 
Základní informace
Souhlasím se zpracováním a uchováním osobních údajů*

* Povinné pole